Contacte

Întreprinderea Municipală Reţelele Electrice de Iluminatat

Chişinău, str. S.Lazo 48-A

imrei@lumteh.md

Director — Veaceslav BUȚ

Tel. 022 22-02-46, Tel. fax. 022 22-63-40

zi de primire, luni şi vineri, între orele 11:00-12:00

Inginer- şef —  Vitalie LUNGU

tel. 022 22-02-46, 022 22-53-23

zi de primire, marţi şi mercuri, între orele 15:00-17:00

Dispecerat — tel. 022 22-37-70 tel.fax. 022 43-14-98

Dispecerat semafoare — tel. 022 44-35-13